top of page
Shaping Clay

תקנון חוגים

ספטמבר 2023- יוני 2024

Pink Concrete
Pink Concrete

תשלום מראש אחת לחודשיים

ספטמבר-אוקטובר

נובמבר- דצמבר

ינואר- פברואר

מרץ- אפריל

מאי- יוני

פיי בוקס\ביט\מזומן 

Pink Concrete

יש להודיע על היעדרות מתוכננת עד 24 שעות לפני קיום המפגש ללא חיוב. לא יבוצע קיזוז בגין היעדרות מתוכננת ללא הודעה

Pink Concrete

ניתן להגיע לשיעור ניסיון אחד בלבד- עלות 60 ש"ח

Pink Concrete

התשלום החודשי בהתאם למספר המפגשים בכל חודש-עלות 60 שח למפגש. תאריכים ומספר המפגשים יפורסם אחת לחודשיים

Pink Concrete

חימר וחומר- קבוצת ווצאפ חוגית: תמונות וסרטוני חוויה, הצגת עבודות, הודעות ושינויים- באחריות ההורים להתעדכן בהן

Pink Concrete

במקרה של ביטול מפגש מטעמי\ סיבות אחרות, יקבלו המשתתפים הודעה על מועד השלמה

באם לא יימצא מועד

יקוזז תשלום המפגש

חוגי ילדים: ראשון, רביעי, חמישי
17:00-18:15
   חוג נוער: ימי שני
17:00-18:30
עשר דקות אחרונות לניקיון וסדר*

bottom of page